Opis Kontraktu

W ramach planowanego zadania przewidziano realizację następującego przedsięwzięcia:

 

NAZWA KONTRAKTU:

Opracowanie elementów Koncepcji Programowej inwestycji pn.:,,Budowa autostrady A2 Warszawa –  Kukuryki

na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego)

w km ok. 524+005 – do km ok. 561+500 (z włączeniem do obwodnicy Siedlec).

 

Powyższy odcinek drogi stanowi fragment Autostrady A2:

Granica państwa (Niemcy) - Świecko - Słubice - Nowy Tomyśl - Poznań - Września - Słupca - Konin - Koło - Łódź - Łowicz - Skierniewice - Grodzisk Mazowiecki - Pruszków - Warszawa - Mińsk Mazowiecki - Siedlce - Biała Podlaska - Kukuryki - granica państwa (Białoruś)

Projektowany odcinek  Autostrady A2 od km ok. 524+005 – do km ok. 561+500 zlokalizowany jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiatach mińskim, węgrowskim, siedleckim oraz miasto Siedlce, na terenie gmin: Kałuszyn, Mrozy, Kotuń, Grębków, Mokobody, Skórzec i Siedlce.

 

Podstawowe parametry techniczne
klasa techniczna drogi A
prędkość projektowa 120 km/h
kategoria ruchu KR7
nośność nawierzchni 115 kN/oś
szerokość jezdni 7,50 m (2x3,75 m), docelowo 11,25 m (3 x 3,75 m)
szerokość pasów awaryjnych 2x3,0 m
szerokość poboczy gruntowych min. 2x1,25 m
szerokość pasa dzielącego wraz z opaskam ok.12,50 m(11,50m +2x0,50m), docelowo 5,00 m, (4,00 m+2x0,50 m)
szerokość opasek 2x0,5 m
pochylenie podłużne max.dopuszczalne:4%
pochylenie poprzeczne jezdni min. 2,5%
skrajnia pionowa 5,0 m

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planowane węzły drogowe:

 • Węzeł ,,Groszki’’ w km ok. 532+145, na przecięciu projektowanej autostrady z istniejącą drogą krajową nr 2 Warszawa –Terespol
 • Węzeł ,,Gręzów’’ w km ok. 552+775 na skrzyżowaniu projektowanej autostrady z istniejącą drogą krajową nr 2 Warszawa –Terespol
 • Węzeł ,,Swoboda’’ w km ok. 559+475 na skrzyżowaniu z droga krajową nr 2 (obwodnicą Siedlce), z zapewnieniem dojazdu do drogi wojewódzkiej nr 803 Siedlce – Seroczyn poprzez obwodnicę Siedlec

 

Planowane Miejsca obsługi podróżnych:

 • MOP I w Tuszetowie w km ok. 547+950, strona lewa,
 • MOP I w Tuszetowie w km ok. 548+150, strona prawa

 

Planowane drogowe i autostradowe obiekty inżynierskie:

 • WD-12, w km ok. 525+420,
 • WD-13, w km ok. 526+150,
 • WD-14, w km ok. 527+285,
 • MA+PZŚ 14A, w km ok. 527+700,
 • WD-15, w km ok. 528+930,
 • WD-16A, w km ok. 531+045,
 • WD-17, w km ok. 532+145,
 • WD-18, w km ok. 532+575,
 • WA-19, w km ok. 533+850,
 • WD-20, w km ok. 535+700,
 • WD-21, w km ok. 536+555,
 • WD-22, w km ok. 538+065,
 • MA+PZD 23, w km ok. 539+150,
 • WA-23A, w km ok. 539+735,
 • WD-24, w km ok.541+420,
 • WD-25A, w km ok. 543+120,
 • WD-26, w km ok. 544+985,
 • WD-26A, w km ok. 546+375,
 • WD-27, w km ok. 548+270,
 • WD-28, w km ok. 550+540,
 • WD-29, w km ok. 552+385,
 • WA-30, w km ok. 552+775,
 • WA-31, w km ok. 553+800,
 • WD-32, w km ok. 556+210,
 • WD-33, w km ok. 557+210,
 • WD-34, w km ok. 558+930,
 • WD-35, w km ok. 559+475,
 • WD 35A, w km ok. 560+085,
 • MA+PZD 36, w km ok. 560+740.

 

Planowane przejścia dla zwierząt:

Przejścia dla zwierząt dużych (PZD) i zwierząt średnich (PZŚ)

 • PZŚ-13A w Lesie Grodziskim koło Olszewic w km ok. 526+585,
 • PZŚ-14A w dolinie Witówki w Szymonach w km ok.527+700 (estakada nad doliną),
 • PZŚ-15A w Lesie Kałuskim koło Szymon w km ok.529+450,
 • PZD-16 w Lesie Kałuskim koło Marysina w km ok. 530+370,
 • PZD-16B w Lesie Kałuskim koło Groszków Starych (nad drogą nr 2),
 • PZD-16C w Lesie Kałuskim koło Groszków Starych w km ok. 531+800,
 • PZŚ-18A w dolinie Gawrońca koło Sinołęki w km ok. 533+600,
 • PZŚ-19A w Piotrowinie w km ok. 534+700,
 • PZD-23 w dolinie Kostrzynia koło Sługocina w km ok. 539+150 (estakada nad doliną),
 • PZD-25 w Lesie Mingoskim koło Kadłubnego w km ok. 542+385,
 • PZD-25B w Lesie Mingoskim koło Uroczyska Nowiny w km ok. 543+985,
 • PZŚ-26B w Tymiance w km ok. 547+150,
 • PZD-28A w lesie koło Gręzowa w km ok. 551+300,
 • PZD-31A w lesie w Kolonii Dąbrówka – Wyłazy w km ok. 555+600,
 • PZD-36 w dolinie Muchawki koło Swobody w km ok. 560+740 (estakada nad doliną).

 

Przejścia dla zwierząt małych (PZM)

 • PZM-3E, w km ok. 525+000, w Ryczołku,
 • PZM-3F, w km ok. 525+750, w Olszewicach,
 • PZM-4, w km ok. 529+500, w Skrzekach
 • PZM-5A, w km ok. 535+000, w Piotrowinie,
 • PZM-6, w km ok. 537+330, w Trzciance Nowej,
 • PZM-7, w km ok. 537+800, w Bojmiu,
 • PZM-8, w km ok. 540+000, w Gałkach,
 • PZM-8A, w km ok. 540+450, w Jagodnem,
 • PZM-8B, w km ok. 541+630, w Jagodnem,
 • PZM-8C, w km ok. 543+300, w Jagodnem,
 • PZM-8D, w km ok. 544+650, w Polakach,
 • PZM-9, w km ok. 545+525, w Czarnowążu,
 • PZM-10A, w km ok. 549+000, w Broszkowie,
 • PZM-10B, w km ok. 549+700, w Tuszetowie,
 • PZM-10C, w km ok. 553+400, w Starym Opolu,
 • PZM-10D, w km ok. 553+800, w Starym Opolu (WA-31)
 • PZM-11, w km ok. 554+900, w Kolonii Dąbrówka,
 • PZM-12, w km ok. 561+040, w Siedlcach,

 

Przejścia dla płazów (PP)

 • PP-13, w kmok. 524+050, w Ryczołku,
 • PP-14, w km ok. 526+300, w Olszewicach,
 • PP-15, w km ok. 528+700, w Skrzekach,
 • PP-16, w km ok. 533+120, w Groszkach Starych,
 • PP-16A, w km ok. 533+700, w Sinołęce,
 • PP-16B, w km ok. 533+750, w Sinołęce,
 • PP-17, w km ok. 533+800, w Sinołęce,
 • PP-17A, w poprzek drogi powiatowej nr 2253W po lewej stronie autostrady, w Sinołęce,
 • PP-17B, w poprzek drogi powiatowej nr 2253W po prawej stronie autostrady, w Sinołęce,
 • PP-18, w km ok. 535+950, w Sinołęce,
 • PP-19, w km ok. 535+400, w Trzciance Starej,
 • PP-20, w km ok. 535+950, w Trzciance Starej,
 • PP-21, w km ok. 536+800, w Trzciance Nowej,
 • PP-22, w km ok. 547+300, w Tymiance,
 • PP-23, w km ok. 555+750, w dolinie Świnicy w Wyględówce,
 • PP-24, w km ok. 556+150, w dolinie Świnicy w Wyględówce,
 • PP-25, w km ok. 557+000, w Wyględówce,
 • PP-26, w km ok. 557+380, w Wyględówce,
 • PP-27, w km ok. 560+300, w dolinie Muchawki w Żelkowie,
 • PP-28, w km ok. 560+400, w dolinie Muchawki w Żelkowie,
 • PP-29, w km ok. 560+500, w dolinie Muchawki w Żelkowie,

 

 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

WYKONAWCA

Multiconsult Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsultgroup.com